22 Lut nowy wpis po polsku przetlumaczony na angielski

<?php if (function_exists(‚pll_the_languages’)) { pll_the_languages(array(‚show_flags’=>1,’show_names’=>1)); } ?><?php if (function_exists(‚pll_the_languages’)) { pll_the_languages(array(‚show_flags’=>1,’show_names’=>1)); } ?><?php if (function_exists(‚pll_the_languages’)) { pll_the_languages(array(‚show_flags’=>1,’show_names’=>1)); } ?><?php if (function_exists(‚pll_the_languages’)) { pll_the_languages(array(‚show_flags’=>1,’show_names’=>1)); } ?>

No Comments

Post A Comment