About This Project

Nie ma takich drzwi, których nie potrafilibyśmy otworzyć. 😉 A w mieście tak starym jak Kraków – za zamkniętymi drzwiami często kryją się prawdziwe skarby. Podczas tej wycieczki wchodzimy w miejsca normalnie niedostępne, widzimy to, co ukryte jest przed każdym innym.

Ta wycieczka to zawsze niespodzianka

When a door is closed it doesn’t mean we can’t force it 😉 And usually in a city as old as Krakow – we can find real treasures behind old locked door. We will go when no one is allowed, we will see what is hidden for everybody else.

This tour is always a surprise. It’s like a chocolade egg with something inside. Każdym razem możesz odkryć nową zaskakującą tajemnicę. Podczas każdej wycieczki spotykamy się w tym samym miejscu i wyruszamy odkryć każdorazowo inną ukrytą tajemnicę Krakowa.

First we crasch and eat the cover of the chocolade egg and then we collect the puzzles and disocever surprising inside. 🙂

Duration: 2 h

Entrance fees: w zależności od miejsca, które odwiedzamy

Notice: współpracujemy przy tej wycieczce z konserwatorami sztuki, kustoszami i archeologami